Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
a množstvo ďalších cien
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 15. 04. 2019 do 12. 05. 2019.
Pokladničný blok môže byť do súťaže zaradený len 1x. Čím väčší nákup Lucky, tým väčšia šanca.

Zaregistruj svoj blok

Meno
Priezvisko
Obec / mesto
Telefón*
Email*
Počet zakúpených vôd Lucka v ks
DKP z bloku
Dátum z pokl. bloku
Čas z bloku
 
Pokiaľ budem vyžrebovaný/á s darčekom detské plavky, klobúčik alebo okuliare, mám záujem o:
 
Plavky pre deti
(vrch alebo spodok)
Unisex
top
Chlapčenské šortky Dievčenské nohavičky Typ
  12 mes 18 mes 2 - 3 roky 3 - 4 roky Veľkosť
 
Klobúčik Panama pink Panama sky Cubik sun Farba
  49 cm 52 cm 54 cm 56 cm Veľkosť
 
Okuliare pre deti Ružová Pávia modrá Tmavá sivá Farba
  12 - 30 mesiacov 2 - 4 roky 4 - 6 rokov Veľkosť
 

Súťaž trvá od 15. 04. do 12. 05. 2019. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas spoločnosti VODAX, a. s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Zz. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním osobných údajov mnou nahlásených pre informovanie o ďalších marketingových aktivitách podľa Z.č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách a to po dobu 5 rokov s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Zúčastnením v súťaži potvrdzujem, že som si prečítala pravidlá súťaže.

Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov   
Súhlasím s pravidlami súťaže   

* Udaje nebudú zverejnené, budú použité pre interné potreby súťaže.

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov