1. týždeň

Registrácia: 15. 04. - 21. 04. 2019

Žrebovanie: 23. 04. 2019

Ceny:
 • 6x dvoj-vstup Wellness Permon´s Paradise
 • 7x KiETLA  slnečné okuliare s 100% UVA, UVB a UVC filtrom
 • 6x KiETLA  klobúčik obojstranný s UV ochranou
 • 6x KiETLA plavky s UV ochranou podľa výberu (vrch alebo spodok)
 

2. týždeň

Registrácia: 22. 04. - 28. 04. 2019

Žrebovanie: 29. 04. 2019

Ceny:
 • 1x rodinný pobyt v Grand hotel Permon ****
 • 6x KiETLA  slnečné okuliare s 100% UVA, UVB a UVC filtrom
 • 6x KiETLA  klobúčik obojstranný s UV ochranou
 • 6x KiETLA plavky s UV ochranou podľa výberu (vrch alebo spodok)
 

3. týždeň

Registrácia: 29. 04. - 05. 05. 2019

Žrebovanie: 06. 05. 2019

Ceny:
 • 6x dvoj-vstup Wellness Permon´s Paradise
 • 7x KiETLA  slnečné okuliare s 100% UVA, UVB a UVC filtrom
 • 6x KiETLA  klobúčik obojstranný s UV ochranou
 • 6x KiETLA plavky s UV ochranou podľa výberu (vrch alebo spodok)

4. týždeň

Registrácia: 06. 05. - 12. 05. 2019

Žrebovanie: 13. 05. 2019

Ceny:
 • 1x rodinný pobyt v Grand hotel Permon ****
 • 6x KiETLA  slnečné okuliare s 100% UVA, UVB a UVC filtrom
 • 6x KiETLA  klobúčik obojstranný s UV ochranou
 • 6x KiETLA plavky s UV ochranou podľa výberu (vrch alebo spodok)
 
Pripíjame výhercom a tešíme sa, že sa zastavíte, odmeníte sa a zreštartujete.
Vaša Lucka

Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.  

 

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov