Tri úvodné vety k súťaži...

 

Zaregistrujte sa do súťaže

Vaše meno
Email **
Telefón **
Obec / Mesto
Meno dieťaťa *
Vek dieťaťa *
Vybrať...
Pohlavie * Chlapček    Dievčatko Max. veľkosť fotky je 2 MB

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *   
V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári firmou ABC, a. s. so sídlom v Bratislave, Noskovičova 158/213, IČO 12345678 za účelom sprostredkovania zamestnania, a to po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov, pokiaľ tak nezažiadam skôr formou listu.
Súhlasím s pravidlami súťaže *   
 
* Povinné údaje     ** Údaje nebudú zverejnené budú použité pre interné potreby súťaže 

Bottom themes title

Theme picture Bottom theme title Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview.

Theme picture Bottom theme title Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview.

Theme picture Bottom theme title Botom theme text preview. Botom theme text preview.

Theme picture Bottom theme title Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview. Botom theme text preview.

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov