Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
a množstvo ďalších cien
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 15. 04. 2019 do 12. 05. 2019.
Pokladničný blok môže byť do súťaže zaradený len 1x. Čím väčší nákup Lucky, tým väčšia šanca.

Registrácie do súťaže už nie je možná, skončila sa 12.5.2019.
* Udaje nebudú zverejnené, budú použité pre interné potreby súťaže.

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov