Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
a množstvo ďalších cien
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 02. 07.
do 29. 07. 2018. Pokladničný blok môže byť
do súťaže zaradený len 1x.

Registrácia do súťaže sa skončila
Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našej Ochrane osobných údajov