Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 5. 3.
do 1. 4. 2018. Pokladničný blok môže byť do súťaže zaradený len 1x. Do každého žrebovania budú zahrnuté všetky bloky zaregistrované od 5. 3. 2018.

Zaregistruj svoj blok

Meno a Priezvisko
adresa
DKP z bloku
Dátum z pokl. bloku
Čas z bloku
Elektronický kontakt
Súhlasím so spracovaním osobných údajov   

Súťaž trvá od 5. 3. do 1. 4. 2018. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas spoločnosti VODAX, a.s., v súlade so zákonom č. 122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním osobných údajov mnou nahlásených pre informovanie o ďalších marketingových aktivitách podľa Z.č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách a to po dobu 5 rokov s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Súhlasím s pravidlami súťaže