Registračný formulár

Hrajte o rodinné pobyty
a množstvo ďalších cien
Do súťaže sa môžete zapojiť s pokladničným blokom od nákupu vody Lucka, ktorý bol uskutočnený v čase trvania súťaže, t. j. od 02. 07.
do 29. 07. 2018. Pokladničný blok môže byť
do súťaže zaradený len 1x.

Registrácia do súťaže sa skončila